107
เข้าสู่ระบบ

หรือ

ลงทะเบียน

|

Thai English

Contribute vehicle / mobile probe data

สำหรับหน่วยงานที่สนใจจะส่งข้อมูล real-time ของตำแหน่งรถยนต์ของหน่วยงานของท่าน เพื่อให้ทางเราประมวลเป็นสภาพจราจร สามารถส่งข้อมูลเข้ามาได้ในรูปแบบดังต่อไปนี้

ตัวอย่างข้อมูล

DrI9ZaO3doIJ9JMjN4G27A,CAR1,000224.000,A,1335.66667,N,10052.67667,E,0,290,010512,,,A***,AUTO
DrI9ZaO3doIJ9JMjN4G27A,CAR1,000324.000,A,1335.66667,N,10052.67667,E,0,290,010512,,,A***,AUTO
B2fGnChbinQJMdHBJoXJjg,TRUCK0,000024.000,A,1332.89167,N,10049.83833,E,0,290,010512,,,A***,AUTO
PNgCQIt4AlhXwEp9czbQkQ,TRUCK0,000018.000,A,1355.07000,N,10042.21667,E,41.036717062656,20,010512,,,A***,AUTO

อธิบายรูปแบบข้อมูล

Field ที่ 1 เป็น Unique ID ของรถแต่ละคัน
Field ที่ 2 เป็นแหล่งข้อมูล แยกตามชนิดของรถ มี TRUCK, CAR, MOBILE (มือถือ) และ PUBLIC (TAXI or BUS) ชื่อแหล่งข้อมูลมีตัวเลขกำกับ TRUCK1, TRUCK2, CAR1, CAR2 ให้รู้ว่ามาจากคนละแหล่ง
Field ที่ 3 เป็นต้นไป เป็นไปตามมาตรฐาน NMEA (RMC sentence) โดยตัด field แรก = $GPRMC ออก

$GPRMC,123519,A,4807.038,N,01131.000,E,022.4,084.4,230394,003.1,W*6A

Where:
RMC     Recommended Minimum sentence C
123519    Fix taken at 12:35:19 UTC
A      Status A=active or V=Void.
4807.038,N  Latitude 48 deg 07.038' N
01131.000,E Longitude 11 deg 31.000' E
022.4    Speed over the ground in knots
084.4    Track angle in degrees True
230394    Date - 23rd of March 1994
003.1,W   Magnetic Variation
*6A     The checksum data, always begins with *บางแหล่งข้อมูล ไม่ได้ส่ง Track angle (ทิศทาง) มาให้ ค่าก็จะเป็น 0 หรือ -1
Copyright © 2009-2024 by Metamedia Technology. All rights reserved.